Gwasanaeth Deintyddol Brys y Tu Allan i Oriau

Clinigau Deintyddol Brys – Cyfnod Gŵyl Banc Mai 2021

Dylai cleifion nad ydynt ar restr Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol gysylltu â Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47

Dylai cleifion sydd ar restr Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol gysylltu â’u deintyddfa eu hunain i wrando ar neges beiriant ateb i gael manylion am y trefniadau tu allan i oriau. Mae’n bosibl y bydd gofyn i chi gysylltu â Galw Iechyd Cymru

Bydd Clinigau Deintyddol Brys fel a ganlyn dros Gyfnod Gŵyl Banc Mai:

Bydd bob clinig drwy apwyntiad yn unig. Cysylltwch â Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647 i gael gwybodaeth am fynediad

Calan mai – dydd llun 3 mai

Ysbyty Brenhinol Alexandra

Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy

Gŵyl Banc y gwanwyn – Dydd Llun 31 mai

Ysbyty Brenhinol Alexandra  

Canolfan Ddeintyddol Wrecsam

Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy

Clinig Deintyddol

Llanfairpwll

Nid yw dannodd, waeth pa mor boenus, yn cael ei ystyried fel argyfwng deintyddol.

Sylwer:  Oni bai eich bod wedi’ch eithrio o daliadau deintyddol y GIG ac yn gallu dangos dogfennau i brofi hyn (h.y. yn derbyn budd-dâl megis Cymhorthdal Incwm, Credydau Treth neu Lwfans Ceisio Gwaith) rhaid i chi dalu ffi fach am eich triniaeth.  Y dull talu yw cerdyn debyd YN UNIG.

Alexandra Dental

Ysbyty Brenhinol Alexandra

Y Rhyl, LL18 3AS

Canolfan Ddeintyddol Wrecsam

Ffordd y Llwyni

Wrecsam, LL11 1DY

Ysbyty Glannau Dyfrdwy 

Lôn yr Aradr

Glannau Dyfrdwy, CH5 1XS

Clinig Llanfairpwll

Ffordd Penmynydd 

Llanfairpwll, LL61 5YZ

© Tree View Designs Ltd 2021