Gwasanaeth Deintyddol Brys y Tu Allan i Oriau

Clinigau Deintyddol Brys – Cyfnod Gŵyl y Banc Awst 2021

Dylai cleifion nad ydynt ar restr Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol gysylltu â GIG 111 Cymru 

Y tu allan i oriau arferol, dylai cleifion sydd ar restr Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol gysylltu â’u deintyddfa eu hunain a gwrando ar neges peiriant ateb i gael manylion am y trefniadau tu allan i oriau. Mae’n bosibl bydd gofyn i chi gysylltu â GIG 111 Cymru.

Bydd Clinigau Deintyddol Brys fel a ganlyn dros Gyfnod Gŵyl y Banc ym mis Awst:

Bydd bob clinig drwy apwyntiad yn unig. Cysylltwch â GIG 111 Cymru am fanylion mynediad.

Dydd Llun 30 Awst 2021

Ysbyty Brenhinol Alexandra

Ysbyty Brenhinol Alexandra

Y Rhyl, LL18 3AS

Canolfan Ddeintyddol Wrecsam

Ffordd Grove

Wrecsam, LL11 1DY

Nid yw dannodd, waeth pa mor boenus, yn cael ei ystyried fel argyfwng deintyddol.

Sylwer:  Oni bai eich bod wedi’ch eithrio o daliadau deintyddol y GIG ac yn gallu dangos dogfennau i brofi hyn (h.y. yn derbyn budd-dâl megis Cymhorthdal Incwm, Credydau Treth neu Lwfans Ceisio Gwaith) rhaid i chi dalu ffi fach am eich triniaeth.  Y dull talu yw cerdyn debyd YN UNIG.